De Invloed van Muziek op de Mens

Door de hele geschiedenis van de mensheid heen speelt muziek al een belangrijke rol in het leven van de mens. Uit grotschilderingen kan men afleiden dat er zelfs al in de oertijd muziek gespeeld werd. Het hoe en het waarom hiervan is echter niet meteen te achterhalen. Verondersteld wordt dat muziek vooral een grote rol speelde bij het gunstig stemmen van de goden. Ook uit hiërogliefen in de graven van de Egyptische farao’s zijn er afbeeldingen van musicerende en dansende mensen te vinden. Ook hier was muziek onder andere een manier om de goden te eren. Maar de oude Egyptenaren gebruikten muziek en dans ec
hter ook al om emoties van vreugde of verdriet te uiten. Muziek speelde ook in hun leven dus al een grote rol.

In de loop van de geschiedenis is muziek vaak van vorm veranderd, maar dmusic historye reden om muziek te maken of te beluisteren is al die eeuwen dezelfde gebleven, namelijk het uiten van emoties. Als men in de oertijd of in het oude Egypte de goden gunstig wilde stemmen met muziek, had dat met angst te maken. Emoties als vreugde of verdriet werden ook geuit door het maken of het beluisteren van muziek. Vandaag de dag is dit niet anders. Muziek doet iets met een mens. Het brengt gevoelens teweeg zoals vreugde, verdriet, nostalgie, enz…

Muziek brengt niet alleen gevoelens teweeg, maar zou ook een helende werking hebben op het menselijk lichaam. Rustige muziek kan een kalmerende werking hebben op de gemoedstoestand, dat weet iedereen, maar er is meer dan dat. Muziek is vibratie en vibraties heeft een mens nodig om het zenuwstelsel en het hormonale stelsel optimaal te laten functioneren. Het centrale zenuwstelsel laat immers alle organen op de juiste manier werken en het hormonale stelsel zorgt voor de afscheiding van de juiste hormonen om zich goed te voelen. Wanneer deze systemen optimaal werken, voelt een mens zich gezond. Muziek maken of luisteren naar muziek is dus belangrijk om zich zowel emotioneel als lichamelijk goed te voelen.